ZARZĄD PTDM

ZYGMUNT MEDOWSKI

Prezes Zarządu

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych, członek MINT, członek Pomorskiej Rady ds Uzależnień, szkoleniowiec i wykładowca, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO więcej…

MARIA (MAJA) SURYN

Członkini zarządu

pracuje jako psycholog w szkole, a także koordynuje i realizuje różne projekty profilaktyczne w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, od 2014 roku szkoli się i rozwija w metodzie Dialogu Motywującego.

JOANNA WAŻNY

Członkini Zarządu

Pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym „Mrowisko” w Sopocie.