WSPÓŁPRACA

Dialog Motywujący umożliwia rozwój osobistych i zawodowych kompetencji oddziałując w równym stopniu na stosowane przez nas techniki jak i system praktykowanych wartości. POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO stara się być partnerem w tej drodze proponując ścieżkę rozwoju dostosowaną do kolejnych etapów zaawansowania w stosowaniu DM

W nawiązaniu do tej formuły organizujemy szereg kursów i szkoleń, wśród nich Studium Dialogu Motywującego PTDM

Istnieje możliwość zgłoszenia indywidualnego zapotrzebowania mailem na adres: biuro@ptdm.eu, lub poprzez wypełnienie formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia formuły naszej współpracy.

Oprócz wymienionych w form proponujemy szeroki wachlarz propozycji specjalistycznych, adresowanych do węższych grup odbiorców.

Przykłady proponowanych tematów:

Dialog Motywujący w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zastosowanie DM w pracy kuratora sądowego

Możliwości stosowania DM w pracy socjalnej

Dialog Motywujący w pracy z nastolatkiem i młodym dorosłym

Stosowanie podejścia motywującego w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego