Czy są organizowane staże, lub inne formy podnoszenia kwalifikacji?

Tak, PTDM organizuje kursy zaawansowane oraz superwizje. Szczegółowe informacje umieszczane są w wydarzeniach .