Czy PTDM honoruje szkolenia innych podmiotów

Istnieje taka możliwość, decyzja leży w gestii Rady Trenerów I Superwizorów PTDM i jest podejmowana indywidualnie w każdej sprawie.