RADA TRENERÓW I SUPERWIZORÓW PTDM

Uchwała Nr.2/2018 z dnia 15.09.2018r.

Zarząd POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO na podstawie Statutu Stowarzyszenia powołuje Radę Trenerów i Superwizorów PTDM w składzie:

Konrad Ambroziak, Olga Mrozowska, Robert Rejniak i Zygmunt Medowski

Celem działalności RTiS PTDM jest opracowanie i wdrażanie regulacji dotyczących procesu certyfikacji  w ramach działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO a także doradzanie Zarządowi PTDM w sprawach merytorycznych dotyczących działalności stowarzyszenia.