PRAKTYK DM PTDM

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU PRAKTYKA DM PTDM :

  1. Możliwość taka dotyczy uczestników min 2-dniowego (16 godz. dydaktycznych) szkolenia z zakresu DM przeprowadzonego przez trenera lub superwizora akredytowanego przez PTDM.

  2. W trakcie szkolenia (pod jego koniec) uczestnik wypełnia test kwalifikacyjny z zakresu Dialogu Motywującego oraz formularz osobowy i przekazuje je trenerowi prowadzącemu szkolenie, który po szkoleniu informację o wyniku dostarcza do PTDM.

  3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w teście kwalifikacyjnym do tytuły Praktyka Dialogu Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownej opłaty.

Opłaty:

  1. Opłata za proces oceny i weryfikacji testu kwalifikacyjnego – 150 złotych;

  2. Koszty organizacyjne PTDM (w tym umieszczenie na liście Praktyków DM na stronie PTDM) – 200 złotych.

  1. W przypadku pozytywnego rezultatu testu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje listem poleconym imienny certyfikat uzyskania tytułu Praktyka DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu na listę Praktyków Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu