Olga Mrozowska – członkini rady

– mgr. psychologii (Uniwersytet Łódzki, 2002); terapeutka; trener Dialogu Motywującego; Trener i Superwizor PTDM; mediator (PCM); członkini Motivational Interviewing Network of Trainers  (Sheffield,  2011) https://motivationalinterviewing.org/profile/OlgaMrozowska Dialogu Motywującego uczyła się mi.in. od jego Twórców – Prof. W.R. Millera i Prof. S. Rollnicka. Szkoliła i superwizowała pierwszych kandydatów na Terapeutów Motywujących w Polsce. Jest autorką licznych artykułów nt. Dialogu Motywującego oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących jego wykorzystanie w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej (PARPA). W 2017r. przeprowadziła pionierskie na gruncie polskim badania na temat skuteczności oraz efektów uczenia się Dialogu Motywującego przez specjalistów różnych profesji (2017). W latach 2016-2018 Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje przedstawicieli różnych grup zawodowych. Stale doskonali się zawodowo w kraju i za granicą. W pracy terapeutycznej łączy Dialog Motywujący z terapią poznawczo – behawioralną. www.akademiamotywacja.com.pl