MULTIMEDIA

Dialog Motywujący oczami praktyków MINT /wersja angielska/

Rozmowa pedagoga z uczniem
Przykład skutecznej rozmowy motywującej z oporującym uczniem

Rozmowa pedagoga z uczennicą
Przykład skutecznej rozmowy motywującej z uczennicą używającą marihuany

Rozmowa pedagoga z mamą uczennicy
Przykład skutecznej rozmowy wspierającej z matką uczennicy problemowo używającej marihuany