Motivational Interviewing Network of Trainers

MINT to światowa organizacja zrzeszająca trenerów Dialogu Motywującego