MINT

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) jest międzynarodową siecią zrzeszającą trenerów Dialogu Motywującego z całego świata.