EWALUACJA

Dobiega końca piąta edycja Studium Dialogu Motywującego PTDM. Uznaliśmy że to dobra okazja aby poprosić absolwentów o ich opinię na temat studium. Opracowaliśmy w tym celu ankietę i przesłaliśmy do respondentów. Do chwili obecnej uzyskaliśmy ponad 30 odpowiedzi a w miarę jak spływać będą następne będziemy aktualizować i prezentować najciekawsze wyniki.

Pierwszy diagram ilustruje jak respondenci oceniają zwiększenie swojej wiedzy w trakcie studium. Jak widać grupa osób oceniających poziom swojej wiedzy na skali (od 1-najniżej do 10-najwyżej) powyżej 7 zwiększyła się z 9,3% przed rozpoczęciem studium do praktycznie 100% po ukończeniu studium.

Warto zauważyć, że najliczniejszą grupę przed rozpoczęciem studium 40,6% stanowiły osoby oceniające poziom swojej wiedzy na 3, podczas gdy po zakończeniu studium najliczniejszą grupę 34,4% stanowią osoby oceniające wiedzę na 8.

Podobne procesy zaobserwowaliśmy pytając absolwentów studium o zwiększenie ich umiejętności. Przed rozpoczęciem studium powyżej 7 oceniło swoje umiejętności 12,5% absolwentów a po zakończeniu kursu procent ten wzrósł do 62,6% respondentów, przy czym najwięcej osób 31.3% oceniło swoje umiejętności na 8. Przed rozpoczęciem studium na 3 lub 4 oceniło swoje umiejętności 43,8 uczestników.