PROCES CERTYFIKACYJNY

Regulacje dotyczące procesu certyfikacji  w ramach działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
(przyjęte uchwałą nr 4/2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku z późn. zm.) 

Głównym celem działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO (PTDM) jest upowszechnianie i rozwijanie Dialogu Motywującego.

I Postanowienia ogólne

Pragnąc otworzyć możliwie szeroki dostęp do praktycznego stosowania Dialogu Motywującego, dbając jednocześnie o zachowanie wysokich standardów merytorycznych, PTDM przyjęło następujące stopnie rozwoju zawodowego dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w Dialogu Motywującym:

Praktyk DM PTDM– dedykowany osobom, które ukończyły szkolenie z DM na poziomie podstawowym (min. 16 godzin) i wykazały się umiejętnością zastosowania metod i zasad DM w trakcie testu.

Specjalista DM PTDM– adresowany do specjalistów z różnych obszarów pomocy i rozwiązywania problemów społecznych, którzy ukończyli szkolenia z DM na poziomie zaawansowanym (min. 32 godziny) i wykazali się umiejętnością zastosowania DM w rozmowie indywidualnej.

Terapeuta DM  PTDM – tytuł dla osób działających w obszarze psychoterapii, którzy ukończyli szkolenia z DM na poziomie zaawansowanym (min. 32 godziny) i wykazali się umiejętnością prowadzenia DM w rozmowie z klientami.

Trener PTDM– tytuł dedykowany Specjalistom DM i Terapeutom DM pragnącym  uczyć innych;

Superwizor PTDM– dedykowany Trenerom PTDM którzy wspierają innych specjalistów w rozwoju zawodowym.

Procedury dla poszczególnych ścieżek zawodowych opisane zostały w postanowieniach szczegółowych.

W celu opracowania, monitorowania i wspierania procesów certyfikacyjnych Zarząd PTDM uchwałą Nr 2/2018 z dnia 15.09.2018r. powołał Radę Trenerów i Superwizorów PTDM. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono osoby spełniające kryteria Trenera/Superwizora PTDM posiadające wieloletni staż pracy oraz niekwestionowany dorobek zawodowy w zakresie szkolenia i superwizowania innych specjalistów.