PROCES CERTYFIKACYJNY

Regulacje dotyczące procesu certyfikacji  w ramach działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO (przyjęte uchwałą nr 4/2018 z dnia 29 grudnia 2018roku )

Głównym celem działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO  (PTDM) jest upowszechnianie i rozwijanie Dialogu Motywującego.

Pragnąc otworzyć możliwie szeroki dostęp do praktycznego stosowania Dialogu Motywującego, dbając jednocześnie o zachowanie wysokich standardów merytorycznych, PTDM przyjęło następujące stopnie rozwoju zawodowego dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w Dialogu Motywującym:

Praktyk DM PTDM– dedykowany osobom zainteresowanym praktykowaniem Dialogu Motywującego na poziomie podstawowym;

Specjalista DM PTDM– adresowany do specjalistów z różnych obszarów pomocy i rozwiązywania problemów społecznych, pragnących używać w swojej pracy Dialogu Motywującego na poziomie zaawansowanym;

Terapeuta DM  PTDM – tytuł dla osób działających w obszarze psychoterapii pragnących używać w swojej pracy Dialogu Motywującego na poziomie zaawansowanym;

Trener PTDM– tytuł dedykowany Specjalistom DM i Terapeutom DM pragnącym  uczyć innych;

Superwizor PTDM– dedykowany Trenerom PTDM którzy wpierają innych specjalistów w rozwoju zawodowym.

Procedury dla poszczególnych ścieżek zawodowych opisane zostały w postanowieniach szczegółowych.

W celu opracowania, monitorowania i wspierania procesów certyfikacyjnych Zarząd PTDM uchwałą Nr. 2/2018 z dnia 15.09.2018r.  powołał Radę Trenerów i Superwizorów PTDM. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono osoby spełniające  kryteria Trenera/Superwizora PTDM posiadające wieloletni staż pracy oraz niekwestionowany dorobek zawodowy w zakresie szkolenia i superwizowania innych specjalistów.